Om plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp, vad är det?

Vi säger hjärtstopp. Sanningen är att hjärtat inte stannat, det befinner sig i ett elektriskt kaos och pumpar inte längre som det ska, hjärtat fibrillerar. Man vet inte varför det händer, men det drabbar människor i alla åldrar.
För att få hjärtat att slå normalt igen måste man tillföra en elektrisk stöt med en defibrillator, en sk.Hjärtstartare.

180sek…

När hjärtat stannar börjar kampen mot tiden. Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas ca 10.000 st människor av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusvården, nära en människa i timmen.
Endast 500 st (5%) överlever…..
Orsaken till det låga antalet överlevande är att det tar för lång tid innan den botande behandlingen sätts in, dvs hjärtstartaren.
Forskning visar att i de fall hjärtstartaren finns till hands inom 180 sek ökar dina chanser att överleva med 70% !

Redan efter några minuter inträffar syrebrist i hjärnan med obotliga skador som följd.
15min efter ett hjärtstopp är döden sannolikt ett faktum.

I Sverige är tiden från larm, till att ambulans anländer, i snitt 14 minuter!
Vi behöver således utrusta vår närhet med hjärtstartare för att klara målet att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp.

Källa: SVENSKA HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNINGSREGISTRET – ÅRSRAPPORT